sl05
SL02

Vršimo livenje u pesku i livenje
Poštovanje tehnoloških postupaka

Proces livenja

u proizvodnji garantuje kvalitet naših

proizvoda.

u metalnim kalupima

sl04

A

:: Mašinski delovi

:: Delovi za poljo mašine

liveni po uzorku

ili tehničkom crtežu

Liveni delovi

Livnica ŠAMU, Horgoš

Livenje sivog liva i obojenih metala

  • Rezervni delovi za poljoprivredne mašine
  • Mašinski delovi u industriji
  • Ukrasni delovi za kapije, ograde, parkovski mobilijar (klupe, kandelaberi, parking stubići)...
  • Delovi za trajno žareće peći, rešetke za kamine i kazane, delovi za mesingane kazane za pečenje rakije
  • Uslužno livenje po uzorku ili slici